fbpx

For å se kalenderen med ledige timer hos Anders L. Nyquist og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

Anders L. Nyquist

spesialist i allmennmedisin 


Anders er utdannet i Budapest på 90-tallet. Han har jobbet som lege siden 2000, som fastlege og daglig leder ved et legekontor siden 2003. 

Anders jobber også som lektor ved Universitetet i Oslo, og som mentor for utenlandske medisinstudenter via Legeforeningen.

Han er lykkelig gift og har to tvillinggutter.

Anders er blant de legene i Norge med lengst erfaring innen e-konsultasjoner, og han sitter i panel for fastleger i Direktoratet for e-helse. Han holder også foredrag om det moderne legekontor for leger i spesialisering.

Anders tar konsultasjoner på norsk og engelsk.

For å se kalenderen med ledige timer hos Anders L. Nyquist og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

>