For å se kalenderen med ledige timer hos Birgitta Skavoll Berrahau og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

Birgitta Skavoll Berrahou

allmennlege og fysioterapeut


Birgitta er lege og fysioterapeut. Har lang erfaring med behandling av barn, og har også en egen praksis med trykkbølgebehandling av muskel- og senebetennelser.

Hun er 41 år gammel, har fire barn og er bosatt i Nannestad nord for Oslo. Der kan hun også ta imot deg på egen klinikk.

Birgitta er humørfylt og imøtekommende, og tar gjerne i mot deg på egen klinikk dersom du har behov for det. 

Birgitta tar konsultasjoner på norsk, svensk, engelsk, nederlandsk, tysk og flamsk. Hun tar gjerne konsultasjoner innen indremedisin, pediatri, hud og stoffskifte. Hun har forsket på allennmedisin om stoffskifte.

Birgitta Berrahau

For å se kalenderen med ledige timer hos Birgitta Skavoll Berrahau og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

>