For å se kalenderen med ledige timer hos E. Caroline B. Sondén og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

 

E. Caroline B. Sondén

allmennlege

Caroline er en svensk lege som studerte medisin ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert år 2008.

Caroline har blant annet jobbet på et fastlegekontor, på skadelegevakt, med laboratoriemedisin og med ortopedi. Hun har også jobbet på helsestasjon for ungdom, med fysikalsk medisin og ved en psykiatrisk døgnenhet for alkoholrelaterte rusproblemer.

Hun har et særlig stort engasjement for kvinne/barn- helse og for idrettsmedisin. Caroline er opptatt av å beholde god helse og å forebygge sykdom gjennom å fremme gode levevaner og en sunn livsstil.

Caroline tar konsultasjoner på norsk, men også på svensk eller engelsk om du foretrekker det.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-62553397b650740d5410c5e9b90832bc' }}

For å se kalenderen med ledige timer hos E. Caroline B. Sondén og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

>