fbpx

For å se kalenderen med ledige timer hos Lill Monika Limyr-Grimeland og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

Lill Monika Limyr-Grimeland

psykolog 


Monika er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Hun har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten gjennom mange år, både når det gjelder barn, unge, voksne og eldre. Monika har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har kompetanse når det gjelder mennesker som opplever å være i krise.

Hun har bred erfaring og kan hjelpe med de fleste vansker og utfordringer man måtte ha, blant annet depresjon, angst, stress, kriser og familieproblematikk.
I terapien brukt hun ofte kognitiv atferdsterapi, men hun er også opptatt av emosjonsfokusert behandling, kognitiv terapi, metacognitiv terapi, psykoedukasjon, traumemodellen og en rekke andre tilnærminger i behandlingen.

Det viktigste som skjer i terapien er at den enkelte føler seg møtt, sett og hørt. Dette skal oppleves som tillitsfullt og trygt.

Monika kan gjennomføre samtaler på engelsk, der det er behov for det.

Monika Limyr-Grimeland

For å se kalenderen med ledige timer hos Lill Monika Limyr-Grimeland og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

>