fbpx

Førstevalget for 

din families helse

Helse Privat skal bidra til å holde deg 

friskere med enklere legetjenester.

Om Helse Privat

Helse Privat ønsker å bidra i utviklingen for en friskere befolkning ved å tilby digitale helsetjenester. Vårt mål er å gjøre det enklere for folk å få legehjelp når de selv ønsker det, uavhengig av bosted.

Vi ønsker i tillegg til å tilby legehjelp ved sykdom å sette fokus på forebyggende helsearbeid for å bedre folkehelsen.

Ved å ta helsesjekk via blodprøver har man mulighet til å oppdage helserisikoer før det eventuelt gir symptomer, og man får da et bedre beslutningsgrunnlag for å gjøre eventuelle endringer i livsstil for å forbedre egen helse, både på kort og lang sikt. Helsesjekk via blodprøver gir muligheten til å se forandringer over tid, slik at man tidlig kan oppdage utvikling, tendenser og avvik.

Leger i primærhelsetjenesten opplever at mange ønsker å ta regelmessige helsekontroller og deriblant også blodprøver. Folk ønsker i dag å få mer informasjon om og kontroll på sin egen helsetilstand, og de ønsker å følge med på sin helseutvikling over tid.

Det offentlige helsevesenet skal imidlertid prioritere syke folk, og de skal prioritere på grunnlag av symptomer eller sykdom som allerede eksisterer. Ved stor pågang av friske folk som ønsker helsesjekker vil dette hindre syke pasienter med mer akutte legebehov. Ved å tilby folk disse tjenestene hos oss kan vi bidra til å frigjøre kapasiteten i den offentlige helsetjenesten.

Vi ønsker ikke å erstatte fastlegen, men vi vil være et godt supplement. Noen sykdomstilstander vil kunne kreve mer avansert utredning og langvarig oppfølging, og i slike tilfeller er man best tjent med et langvarig lege-pasient-forhold/oppfølging hos fastlegen.

Vi ønsker å gi folk muligheten til selv å bestemme når de ønsker legehjelp - uavhengig om de trenger hjelp ved pågående sykdom eller med mål om å forebygge sykdom.

Helse Privat hjelper deg

  • Raskere hjelp fra våre allmennleger og spesialister når du har behov for lege.
  • Mulighet for henvisning til andre leger og spesialister ved behov. Vi kan veillede deg i det norske helsevesenet. Vi kan også hjelpe deg med blodprøver og rekvisisjoner.
  • I samarbeid med våre partnere arbeider vi med fremtidsrettede hjelpemidler som gir deg mulighet til å bo hjemme som et alternativ til sykehjem eller institusjonsplass.

Kontakt oss

Postadresse:

Bogstadveien 27B

0355 Oslo

Norway

Daglig leder:

Marthin Evensen

Telefon:

Daglig leder 93013376

Helsesekretær 22 20 90 00

>