Blood Sample

Blodprøve for blodstatus

Blodstatus gir en oversikt over de ulike cellene som finnes i blodet. Det er tre hovedtyper av celler i blodet er røde og hvite blodlegemer samt blodplater.

Røde blodceller (erytrocytter):
Røde blodceller inneholder et protein som heter hemoglobin. Hemoglobinet er ansvarlig for å binde og frakte oksygen fra lungene og rundt i kroppen, og
frakter karbondioksid fra vevene og til lungene hvor vi puster det ut.

Blodmangel (anemi) defineres som hemoglobin (blodprosent) under nedre referansegrense. Måling av erytrocyttantallet, MCV, MCH, hematokrit og reti-
kulcytter brukes for å vurdere hva som er årsaken til en eventuell blodmangel, og disse verdiene må tolkes sammen.

Hvite blodlegemer (leukocytter):
Hvite blodceller er en del av immunforsvaret vårt. Et fall i antallet hvite blodlegemer kan blant annet skyldes immunsykdommer og virusinfeksjoner. En stigning i antallet kan blant annet skyldes en bakterieinfeksjon.

I tillegg til å måle totalmengden av hvite blodlegemer kan man måle prosentvis fordeling av de forskjellige typer hvite blodlegemer (neutrofile, eosinofile og basofile granulocytter samt monocytter og lymfocytter). Disse har forskjellige roller i immunforsvaret vårt. Det kan skje forskyvninger i fordelingen av de forskjellige typene av hvite blodlegemer ved blant annet infeksjoner, allergi og noen kreftformer.

Blodplater (trombocyttene):

De er nødvendige for blodets evne til å størkne (koagulere) og slik at blødninger stoppes. Hvis man har en tendens til å blø, kan det skyldes et for lavt antall blodplater. Høyt antall blodplater øker risiko for blodpropp.

Målinger som inngår i analysen:
Hemoglobin, erytrocytter, hematokrit, MCV/MCH, retikulocytter, leukocytter (neutrofile, eosinofile og basofile granulocytter og monocytter, lymfocytter), trombocytter.

450 kr