Blood Sample

Blodprøve for kolesterol, glukose og HbA1c

Høyt kolesterol er en av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt, angina og hjerneslag.

Kolesterol måles i en blodprøve som både totalkolesterol, HDL-kolesterol («det gode kolesterolet») og LDL-kolesterol («det dårlige kolesterolet»).
Lavt nivå av HDL og høyt nivå av LDL er spesielt ugunstig for hjertet. I tillegg til kolesterol måler man også fettstoffet triglycerider.

En noe forhøyet kolesterolverdi er i seg selv ingen grunn til å starte kolesterolsenkende behandling, men det er totalrisikoen for hjerte-kar-sykdom som er avgjørende.

Helsedirektoratet har utarbeidet en risikokalkulator som beregner din 10-års-risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Den kan du se på nettsiden http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/

 

Blodprøvene glukose (blodsukker) og HbA1c blir oftest tatt ved mistanke om diabetes. Diabetes er en sykdom som fører til forstyrrelser i omsetningen av
glukose i kroppen og som resulterer i at mengden sukker i blodet øker. Glukose er kroppens viktigste energikilde, og alle fordøyelige karbohydrater blir omdannet til glukose i kroppen.

Konsentrasjonen av glukose i blodet blir i hovedsak regulert av bukspyttkjertelhormonene insulin og glukagon.

Insulin bidrar til at glukose transporteres inn i kroppens celler og styrer leveren til å lagre overflødig glukose som glykogen i leveren – og dermed går glu-
kosenivået i blodet ned. Hvis blodsukkernivået blir for lavt, skiller bukspyttkjertelen ut hormonet glukagon for å få leveren til å omdanne glykogen tilba-
ke til glukose – og dermed øke nivået av glukose i blodet.

Ved diabetes er denne balansen mellom glukose og bukspyttkjertelens hormoner forstyrret på grunn av mangel på insulin og/eller nedsatt virkning av insulin. Dette resulterer i høyt blodsukker.

HbA1c (langtidssukker) viser hvilket nivå blodsukkeret i gjennomsnitt har ligget på de siste 6-12 ukene

Målinger som inngår i analysen:
Totalkolesterol, HDL, LDL, TG, glucose, HbA1c

495 kr