Blood Sample

Blodprøve for leddgikt

Leddgikt eller revmatoid artritt (RA) er en kronisk sykdom der kroppens immunforsvar angriper leddhinnen i leddene. Det dannes betennelsesvev som etterhvert bryter ned og ødelegger leddbrusk og beinvev. Leddgikt angriper særlig de små leddene i fingre og tær og leddnært vev. Sykdommen kan også gi forandringer utenfor leddene og medføre sykdom i de indre organer.

Blodprøver:
Revmatoid faktor (RF) er et antistoff mot immunglobuliner som kan påvises i blodet hos 70-80% av pasienter med leddgikt. RF kan imidlertid også finnes ved en del andre sykdommer, og er tilstede hos 5% av den friske befolkningen. En positiv prøve er med andre ord ikke ensbetydende med at en har leddgikt.

Antistoffer mot proteinet CCP (anti-CCP) slår ikke ut hos dem som ikke har leddgikt, så den er bedre til å utelukke de som ikke har leddgikt.

Blodprøvene senkning (SR) og CRP benyttes for å vurdere graden av pågående betennelse. Disse prøvene kan stige ved alle betennelsestilstander, så de kan ikke brukes til å påvise leddgikt, men de gjenspeiler betennelsesaktiviteten. Prøvene bør tas i perioder med hevelse, smerter, rødme og dårlig bevegelse i leddene.

Det at blodprøver med tanke på leddgikt ikke slår ut, er ikke ensbetydende med at man ikke kan ha en slik tilstand, men det reduserer sannsynligheten.

Prøvesvar må alltid sees i sammenheng med sykehistorien og undersøkelsesfunn hos legen.

Personer med leddgikt som har RF og/eller anti-CCP har diagnosen seropositiv leddgikt. Personer med leddgikt som ikke har positive antistoffer som RF og/eller anti-CCP får diagnosen seronegativ leddgikt.

Målinger som inngår i analysen:
RF, anti-CCP

395 kr