Blood Sample

Blodprøve for vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler har viktige funksjoner i blant annet energiomsetningen, vekst, vedlikehold av vev, beinhelse, immunfunksjon og mye mer.

Vitaminer og mineraler kan ikke produseres av kroppens celler (med unntak av vitamin A og K), men må tilføres kroppen gjennom kosten. Mangel på vitaminer og mineraler i kosten kan føre til svikt i viktige stoffskiftefunksjoner. Hvordan dette gir seg utslag i kroppen vil variere, alt etter som hvilke vitaminer eller mineraler det er snakk om. Både for mye og for lite mineraler og vitaminer kan i noen tilfeller føre til sykdom.

Vitaminer er næringsstoffer som finnes i planter og dyr.

Vannløselige vitaminer (f.eks. vitamin B og C) lagres ikke i kroppen, og overskudd av vitaminene skilles raskt ut via urinen. Ulempen er at man trenger en jevn tilførsel, helst daglig. Fordelen er at faren for overdosering er liten.

Fettoppløselige vitaminer (f.eks. vitamin A, D og E) lagres i kroppens fettdepot for å kunne brukes ved behov. Det betyr at man ikke trenger å få i seg disse vitaminene så ofte, men faren er at muligheten for overdosering er til stede.

Kostmineraler er uorganiske stoffer som finnes i jord og vann. Kostmineraler omfatter blant annet jern, natrium, kalium, kalsium, magnesium og kalsium.

Bortsett fra jerntilskudd til kvinner med store jerntap (menstruasjonsblødninger), folattilskudd til gravide og vitamin D (tran) til spedbarn og eldre, er vitamin- og mineraltilskudd unødvendig til friske personer i Norge (jfr Sosial- og helsedirektoratet).

Målinger som inngår i analysen:
Vitamin B12, folat, vitamin D, jern, ferritin, transferrin, natrium, kalium, kalsi-
um, magnesium

695 kr