fbpx

For å se kalenderen med ledige timer hos Shahram Yalda og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

Shahram Yalda

legespesialist i psykiatri 


Shahram er legespesialist i psykiatri med klinisk erfaring fra psykiatriske og somatiske arbeidsfelt, herunder poliklinisk og intramural psykiatrisk behandling, allmennmedisin, akutt- og kosmetisk medisin samt kirurgisk avdeling.

Han er opprinnelig fra Iran og fikk sin cand. med. i Teheran i 1994. Han har arbeidet i Norge de siste tyve årene.

Shahram tilbyr utredning og behandling for angst, depresjon, tvangslidelse, relasjonelle vanker og traumer, krisereaksjoner, stressrelaterte lidelser og PTSD, rusavhengighet, ADHD, bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse) og psykose.

I de fleste tilfeller vil behandlingen bestå av samtaleterapi basert på kognitiv behandling i kombinasjon med medisiner om nødvendig. Gjennom en helhetlig tenkning vil psykososial behandling, familieintervensjon, nettverksarbeid og gruppeterapi søkes integrert i behandlinsopplegget.

Shahram er opptatt av å skape en god pasientopplevelse med stor grad av medvirkning.

Shahram tar konsultasjoner på norsk og farsi.

For å se kalenderen med ledige timer hos Shahram Yalda og andre behandlere hos Helse Privat, kikker du på den røde knappen.

>