Spørsmål og svar

Hva kan Helse Privat hjelpe meg med?

Vi tilbyr videokonsultasjoner med leger, spesialister og andre spesialiserte helseaktører som kan gi medisinske råd og veiledning om sykdom og plager som ikke krever fysisk undersøkelse. Vi hjelper deg også med råd for å forebygge sykdom og beholde en god helse.

Vi kan hjelpe deg med enkle medisinske tilstander eller gi deg råd ved kroniske tilstander hvor reisevei til fysisk behandler er lang. Det eneste du trenger er mobil, PC eller nettbrett med kamera og en god internettforbindelse.

Hvis det er medisinsk grunnlag, men ikke nødvendig med fysisk undersøkelse på forhånd, kan legen henvise deg til laboratorieprøver, bildediagnostikk eller legespesialist.

Du kan også få resept hvis legen mener det er hensiktsmessig. Resepten kan hentes på et hvilket som helst apotek i Norge.

Legen kan skrive fraværsattest for skolefravær ved sykdom. Legen kan ikke tilbakedatere en attesten, så du må kontakte oss den dagen det gjelder. Attesten sendes til deg samme dag på epost.

Hvordan bestiller jeg time fra PC/MAC?
  1. Trykk på linken: «BESTILL DIN TIME» på hjemmesiden til Helse Privat eller logg på www.patientsky.no
  2. På MIN PROFIL finner du nyttig informasjon. Se gjerne over her.
  3. Bestill videokonsultasjon- Velg «HELSE PRIVAT AS» under «DIN KLINIKK»
  4. KLINIKK/INFO: Velg den legen, spesialisten eller behandleren du ønsker time hos
  5. HVA GJELDER DET: Velg dato og tidspunkt

KOMMENTAR: Vi anbefaler at du legger inn en kommentar på hva din henvendelse gjelder og trykk «bekreft».

Din videokonsultasjon legges under «Mine konsultasjoner» i «Din profil»

Hvordan starter jeg time fra PC/MAC?
  1. Start av videokonsultasjon initieres av deg som pasient og kan aktiveres inntil 15 minutter før timen. Slik gjør du:
  2. Gå inn på MIN PROFIL- MINE KONSULTASJONER- BESTILTE KONSULTASJONER.
  3. Trykk på videosymbolet under «handlinger». Dette symbolet aktiveres 15 minutter før din videokonsultasjon.
  4. Din behandler vil koble seg opp så snart det blir din tur. Vi ber om forståelse for om det skulle oppstå litt ventetid. Det er viktig for optimal kvalitet på bilde og lyd at du har god mobildekning og internettilkobling. Skulle det oppstå problemer vil din behandler kunne kontakte deg om vi har ditt mobilnummer.

Hvordan bestiller jeg videokonsultasjon fra smarttelefon/IPAD eller nettbrett?

1 Last ned og gå inn på appen «PASIENTSKY». (iOS / Android)

2 Logg inn med bank- ID eller bank-id på mobil.

3 Velg innloggingsmetode du ønsker å benytte.

4 Trykk «GRØNN STARTKNAPP».

5 Velg klinikk: HELSE PRIVAT AS.

6 Velg den legen, spesialisten eller behandleren du ønsker.

7 Velg dato og tidspunkt og skriv inn kommentar på hva din henvendelse gjelder og trykk BESTILL.

8 Start av videokonsultasjonen initieres av deg som pasient og kan aktiveres inntil 15 minutter før konsultasjonen.

Hvordan starter jeg videokonsultasjon fra smarttelefon/IPAD eller nettbrett?

1 Start av videokonsultasjonen initieres av deg som pasient og kan aktiveres inntil 15 minutter før konsultasjonen. Slik gjør du:

2 Logg inn på pasientsky- appen.

Gå inn på «MIN KALENDER» og velg dne timen du har bestilt og trykk på «START VIDEOKONSULTASJON».

3 Den behandler vil koble seg opp når det blir din tur. Vi ber om forståelse for om det skulle oppstå litt ventetid.

Hva kan jeg ikke få hjelp til hos Helse Privat?

Ved akutt alvorlig sykdom må du ringe 113.

Hvis du har ett helseproblem som krever fysisk undersøkelse kan vi naturligvis ikke utføre dette over video. Vi kan likevel ofte gi deg råd likevel om hvor du kan oppsøke hjelp og hvor mye det haster. Kanskje du da kan spare deg en tur på legevakten og heller oppsøke fastlege neste dag.

Hvis du har behov for vanedannende medisin (A- eller B- preparater) må du oppsøke en lege som kjenner deg og aller helst fastlegen din. Hvis du har behov for sykemelding kan du vanligvis ikke få dette uten fysisk oppmøte. Kun i spesielle tilfelle kan vi skrive ut sykemelding etter videokonsultasjon.

Kan jeg bruke frikort hos Helse Privat?

Helse Privat mottar ingen støtte fra det offentlige. Frikort er derfor ikke gyldig.

Kan jeg bestille time til noen andre enn meg selv for eksempel til et barn hos Helse Privat?

Ja, for timebestilling til barn som er 16 år eller yngre må en voksen bestille timen gjennom å logge inn med BankID. En voksen må også være med under konsultasjonen. Husk å skrive navn og fødsels- og personnummer for den timen er bestilt for i kommentarfeltet. Er du over 16 år kan du bestille time med egen BankID.

Hvem er det som jobber på Helse Privat?

Hos Helse Privat jobber kun høyt kvalifiserte leger og autorisert helsepersonell med norsk autorisasjon og med bred erfaring innenfor sitt fagfelt. De fleste behandlere jobber deltid for Helse Privat og har en annen stilling i tillegg. Legespesialister jobber enten på sykehus eller i annen privat praksis i tillegg til sin stilling hos Helse Privat. Leger innen allmennmedisin har alle erfaring fra legekontor og/eller legevakt.

Skriver legen journal etter videokonsultasjonen?

Ja, legen skriver journal i godkjent pasientjournalsystem. Ved neste henvendelse til Helse Privat kan legen se dine tidligere journalnotater.

Våre leger har ikke tilgang til journalnotater fra sykehus eller fastlege. Det er derfor svært viktig at du opplyser om helseinformasjon som kan ha betydning for vurdering av din helsetilstand som for eksempel tidligere sykdommer og faste medisiner eller naturmedisiner.

Hvis legen mener det er hensiktsmessig sender legen epikrise til fastlegen etter konsultasjonen. Dette for at fastlegen lettere skal ha oversikt over din helsehistorikk. Hvis du ikke ønsker at legen sender epikrise, vennligst opplys om dette under konsultasjonen. Du trenger ikke oppgi noen grunn.

Hva skjer hvis videokonsultasjonen ikke fungerer?

Hvis videokonsultasjonen av en eller annen grunn blir brutt bør du prøve å ringe opp behandleren på nytt. Hvis du og behandleren likevel ikke får kontakt vil behandleren prøve å ringe deg opp på telefon.

Hvordan betaler jeg for timen hos Helse Privat?

Etter din videokonsultasjon får du en SMS med en betalingslink som er gyldig i 48 timer. Du kan betale med Vipps eller betalingskort. Hvis du ikke betaler innen den tid får du en faktura. Ved faktura tilkommer et gebyr på 65 kr.

Hvilke språk snakker behandlerne?

Alle våre behandlere snakker norsk. De fleste snakker et eller flere språk i tillegg. Les mer under respektive behandler under Våre Behandlere.

Hva skjer når laboratorieprøvene er bestilt?

De siste to dagene før prøvetaking bør du ikke drikke alkohol, spise medikamenter eller naturmedikamenter og ikke drive hard fysisk aktivitet. Du kan spise som du pleier med mindre du får beskjed om noe annet. Noen prøver må tas på et gitt tidspunkt og for noen prøver må du være fastende. Du møter opp for prøvetaking ved ditt nærmeste Fürst- laboratorium. Prøvetakingsstasjoner finnes for tiden i Bergen, Oslo og Sandefjord.

Hva skjer etter prøvetaking?

Alle prøvesvar kontrolleres av lege. Hvis legen mener svaret bør følges opp vil du få beskjed om dette og hva som må gjøres. Har du selv ytterligere spørsmål relatert til dine prøvesvar er du velkommen å bestille en legekonsultasjon hvor vi går gjennom det du måtte lure på. Når alle prøvene er analysert ( det pleier å ta opp til en uke) kan du selv se dine prøvesvar gjennom sikker innlogging på www.furstpasient.no

Hva skjer hvis noen av svarene er utenfor normalverdien?

For de fleste analyser defineres normalverdien ved at 95 % av friske har svar innenfor dette intervallet. Dette innebærer også at 5 % av de friske har svar utenfor dette intervallet selv om de er friske. 5 % av prøver hos friske vil da statistisk avvike fra normalverdien uten at de av den grunn er syke. Er analysen utenfor normalverdien er det derfor ikke sikkert at noe er galt. Hvis legen mener svaret bør følges opp vil du få beskjed om dette og hva som bør gjøres. Har du selv ytterligere spørsmål er du velkommen å bestille en ny legekonsultasjon hvor vi går igjennom dte du måtte lure på. Ingen spørsmål er for små eller store og vi er her for din trygghet.