fbpx

COVID-19

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2 også kjent som Wuhan koronavirus etter utbruddet i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina), er en ny type coronavirus i familie med SARS.

Den siste tiden har et nytt virus begynt å spre seg fra Kina og videre til Europa og andre kontinent. Viruset har fått navnet COVID-19 og er av typen koronavirus.

På denne siden samler Helse Privat nyttig informasjon om hvordan du bør forholde deg.

 

Ingen har immunitet

Da viruset er nytt er det ingen som har immunitet. Således er alle mottagelige og kan bli syke. Helsevesenet forbereder seg på at inntil 25 % av alle kan bli smittet.

Viruset kan gi feber, sår hals, muskelsmerter og luftveissymtomer som hoste men i alvorlige tilfeller lungebetennelse med pustevansker og nyresvikt. En av utfordringene er derfor at symptomene ligner på vanlig forkjølelse eller influensa. De fleste vil mest sannsynlig få milde symptomer. Viruset smitter veldig lett med dråpesmitte og spres gjennom at noen nyser eller hoste, gjennom direkte kontakt med en som er syk eller gjennom kontakt med gjenstander som den syke har kontaminert. Inkubasjonstiden kan være inntil 14 dager.

Grunnen til at man frykter stor smittespredning er fordi ingen har immunitet, viruset smitter veldig lett, inkubasjonstiden er relativt lang og fordi mange kun vil få milde symptomer vil de derfor kunne bevege seg fritt og ikke måtte være sengeliggende og naturlig isolert i hjemmet.

For å forhindre smittespredning er det viktig med grundig håndvask eller bruk av antibac.

Vær nøye med håndhygienen

Hvis du får luftveissymtomer eller feber; vær nøye med håndhygiene og nærkontakt med andre og nys eller host ikke ut i rommet, men bruk lommetørkle eller albuen. Viruset har vist høyere dødelighet enn sesonginfluensavirus med ca 2 % dødelighet versus ca 0,1 %.

Det er særlig grupper med kroniske sykdommer som for eksempel KOLS, astma, diabetes, hjertesykdom eller kreft, nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand som kan få alvorlige forløp. Røykere er også mer utsatt.

Det er så langt ikke påvist mange alvorlige syke blant unge eller blant tidligere friske. Munnbind anbefales ikke til friske personer.

Virustelefonen 81555015

Hvis du har spørsmål om koronavirus har Helsedirektoratet opprettet en virus- informasjonstelefon med nummer 81555015.

Listen med områder med vedvarende spredning oppdateres forløpende på Folkehelseinstituttets nettsider.

Ta kontakt telefonisk med fastlegen eller legevakten på 116 117.

Du vil da få informasjon om hvor du kan bli testet. Noen blir testet hjemme, andre på legevakten, hos fastlegen eller på lokalsykehuset. IKKE møt opp hvis du tror du kan være smittet.

Ring ikke 113 om du ikke er akutt, alvorlig syk eller skadet.

Andre ressurser

På nettsiden www.fhi.no kan du lese om oppdaterte helseråd om koronavirus i Norge, og på www.who.int kan du lese om Coronavirus globalt.

John Hopkins viser de offisielle bekreftede tallene på antall tilfeller av koronavirus internasjonalt på dette kartet. Merk at det er ulik kvalitet og frekvens på testing i mange land, så tallene er ikke innbyrdes sammenliknbare.

oppdatert mars 9, 2020

>